Revize / kontrola Spalinové cesty = komín + kouřovod

Revize spalinové cesty (komín+kouřovod) se provádí vždy (dle ČSN a nařízení vlády 91/2010Sb. z 1.3.2010):
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d) po komínovém požáru
e) Při vzniku trhlin ve spalinové cest, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Kontrola spalinové cesty se provádí pravidelně nejméně 1x ročně:
předmětem kontroly je především posouzení z požárního hlediska, provozuschopnosti spotřebiče, kominických náležitostí v oblasti stavebně technického stavu a bezpečnosti

text. odkaz text odkaz. text.

Náležitosti

  • Název a sídlo osoby, kde revize provádí; adresa objektu
  • Specifikace spalinové cesty
    • Výrobce komínu
    • Údaje o spotřebiči paliv
  • ostatní již doplníme v rámci provedení revize

Dokumenty - vzory

Odkazy

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x